Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων (ATS2020)

Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων (ATS2020)

Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων (ATS2020)

http://ats2020.eu/

Eνίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση

Το έργο Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων (ATS2020) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά στην πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων με στόχο τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο έργο συμμετέχουν 17 εταίροι από 11 Ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο προτείνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης για την ενίσχυση των απαραίτητων κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών στο πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος. Ταυτόχρονα, εισηγείται στους εκπαιδευτικούς νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμα εργαλεία για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων αυτών.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο ATS2020 έχει στόχο να προσφέρει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ένα καινοτόμο μαθησιακό μοντέλο, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και την αξιολόγηση κομβικών δεξιοτήτων, ενσωματωμένων στη διδασκαλία και τη μάθηση. Το μοντέλο αυτό θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί ως μέρος ενός πιλοτικού έργου μεγάλης κλίμακας και αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να συμβάλει με αξιόπιστα δεδομένα στη διαμόρφωση προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΚΥΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου των κομβικών δεξιοτήτων στις οποίες θα εστιάσει το ATS2020
 • Ανάπτυξη της πλατφόρμας και των εργαλείων ATS2020
 • Σχεδιασμός ενός προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως προς την πιλοτική εφαρμογή
 • Αρχική και τελική διερεύνηση για τις κομβικές δεξιότητες των μαθητών (πριν και μετά την πιλοτική εφαρμογή)
 • Δημιουργία ενός αποθετηρίου καινοτόμων εκπαιδευτικών σεναρίων
 • Διαμόρφωση ολοκληρωμένης αναφοράς αξιολόγησης και προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΟΜΒΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

Με τον όρο Κομβικές δεξιότητες το έργο αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα βασικών δεξιοτήτων, οι οποίες θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές, τόσο σε σχέση με τη σχολική και την ακαδημαϊκή επιτυχία όσο και με τον χώρο εργασίας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η κριτική σκέψη, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, η επίλυση προβλημάτων και η συνεργασία.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ

 • Ευκαιρία για ανάπτυξη και αυτοαξιολόγηση των κομβικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αυτόκατευθυνόμενη μάθηση
 • Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων (ePortfolios) στη δια βίου μάθηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 • Πρόσβαση σε επιμορφωτικές δράσεις για επαγγελματική ανάπτυξη και στο αποθετήριο παιδαγωγικών πόρων
 • Διαμοιρασμός καλών πρακτικών και ιδεών
 • Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης
 • Εκπαίδευση στην αποτελεσματική αξιοποίηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης για την υποστήριξη της μάθησης

ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 • Επικύρωση ολοκληρωμένου μοντέλου μάθησης και αξιολόγησης κομβικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης για την καλλιέργεια δεξιοτήτων
 • Αξιολόγηση της επίδρασης του έργου και εισηγήσεις εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Έναρξη: 3ος/2015
 • Λήξη: 2ος/2018
 • Χρηματοδότηση: Erasmus+ Programme - European Community
 • Συντονιστής: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
 • Συνεργάτες: Ministry of Education and Culture, Nicosia, Centre for Educational Research and Evaluation (CERE), Nicosia Danube University Krems, Krems Austria CVO Antwerpen, Hoboken, Belgium Croatian Academic and Research Network, Zagreb, Croatia Foundation of INNOVE, Tallin, Estonia University of Tampere, Tempere, Finland Computer Technology Institute & Press “Diophantus”, Rion Achaias, Greece Monaghan Education Centre, Knockaconny, Ireland H2 Learning Limited, Dublin, Ireland Centre of Information Technologies in Education, Vilnius, Lithuania National Examinations Centre, Ljubljana, Slovenia Ministry of Education, Science and Sport, Ljubljana, Slovenia Educational Research Institute, Ljubljana, Slovenia National Education Institute Slovenia, Ljubljana, Slovenia Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Santiago de Compostela, Spain
 • Διάρκεια (μήνες): 36

Σχετικά Άρθρα