Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του I.T.Y.E. λειτουργεί με στόχο την υποστήριξη και αποτελεσματική εκτέλεση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του οργανισμού.

Υπηρεσίες

Η Διεύθυνση εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας:

 • Μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης λογιστικών εγγραφών (γενικής και αναλυτικής λογιστικής)
 • Μηχανογραφικό σύστημα μισθοδοσίας και διαχείρισης συμβάσεων προσωπικού
 • Πληροφοριακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης έργων προσαρμοσμένο κατά ΟΠΣ
 • Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πρωτοκόλλου
 • Οδηγό εσωτερικών διαδικασιών

Επίσης υιοθετεί διαρκείς διαδικασίες επιμόρφωσης του προσωπικού της με στόχο την εύρυθμη λειτουργία διοίκησης και διαχείρισης των έργων.
 

Δομή – Οργάνωση

Η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οργανωμένη στα εξής 4 τμήματα:
 

 • Το Λογιστήριο

  Προϊσταμένη του Λογιστηρίου είναι η κα Δήμητρα Κουτσουρούμπα

 • Το Τμήμα Προσωπικού

  Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού είναι η κα. Ροζίνα Ευσταθιάδου

 • Η Κεντρική Γραμματεία

  Προϊσταμένη είναι η κα Λένα Γουρδούπη

 • Το Τμήμα Διαχείρισης Έργων

  Προϊσταμένη είναι η κα Παναγιωτοπούλου Κατερίνα

 • Προσωπικό – Εγκαταστάσεις

  Οι Διοικητικές & Οικονομικές Υπηρεσίες στελεχώνονται με 20 άτομα, έχουν έδρα την Πάτρα και στεγάζονται στο κτίριο Δ. Μαρίτσας το οποίο βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη. Διευθύντρια είναι η κα. Ροζίνα Ευσταθιάδου.