ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π774_30-08-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π774_30-08-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr