ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π792_04-09-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π792_04-09-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr