ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π799_06-09-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π799_06-09-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr