ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1017_28-11-2019_Κ1 & Κ3

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1017_28-11-2019  Κ1 & Κ3 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr