ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π105_05-02-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π105_05-02- 2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr