ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π449_19-05-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π449_19-05-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr