ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π617_16-07-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π617_16-07-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr