ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π30_14-01-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π30_14-01-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr