ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π91_04-02-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π91_04-02-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr