ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π145_01-03-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π145_01-03-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr