ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π351_27-05-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 - ΕΩΣ 1 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«CRAFT: Co-working in rural areas to prepare young people for future trends»

στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ Key Action 2 – Strategic Partnerships for youth – Grand Agreement No: 2020-1-PL01-KA205-078361

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

  • Συμμετοχή στην Διαμόρφωση εκπαιδευτικού  υλικού και  δημιουργία Τεχνικών προδιαγραφών για τα εκπαιδευτικά σενάρια για να είναι συμβατά με την 3D πλατφόρμα εικονικού κόσμου (ΙΟ1) 
  • Συμμετοχή στην δημιουργία Τεχνικών προδιαγραφών του  3D περιβάλλοντος εικονικού κόσμου (ΙΟ2)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 

Σχετικά συννημένα:


20210527_p351.pdf