ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π342_21-05-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π342_21-05-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr