ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π785_09-11-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π785_09-11-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr