ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π747_21-10-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π747_21-10-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr