ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π958_28-12-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π958_28-12-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr