ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο μητρώο συνεργατών δημοσίων υπαλλήλων του ΕΑΙΤΥ έχει αναρτηθή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση Συνεργατών Δημοσίων Υπαλλήλωνστον Τομέα Στρατηγικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΕΑΙΤΥ.

Περισσότερες πληροφορίες