ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών (ΤΔΤ) του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προτίθενται να προσλάβει εξωτερικούς συνεργάτες με σύμβαση μισθώσεως έργου, για να πραγματοποιήσουν κατ' οίκον εκπαιδεύσεις σε γονείς μαθητών της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να τους υποστηρίξουν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου «γονείς.gr: Εκπαίδευση και Πιστοποίηση για γονείς μαθητών».

Περισσότερες πληροφορίες