ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Τεχνικού Διαχείρισης Συστημάτων με σύμβαση μισθώσεως έργου στον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, στα πλαίσια του έργου Τεχνικός Σύμβουλος ΥπΕΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες