ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π715_14-09-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π715_14-09-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π708_08-09-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π708_08-09-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π711_10-09-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π711_10-09-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π709_09-09-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π709_09-09-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π707_08-09-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π707_08-09-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π704_09-09-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π704_09-09-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr