ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π967_11-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π967-11-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π970_11-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π970-11-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π945_07-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π945-07-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π957_09-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π957-09-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π958_09-12-2020 K1-K2

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π958-09-12-2020 K1-K2 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π953_08-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π953-08-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr