ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π488_13-07-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π488_13-07-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π565_03-08-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π565_03-08-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π534_27-07-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π534_27-07-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π545_29-07-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π545_29-07-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π540_29-07-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π540_29-07-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π442_28-06-2016 Κωδικός Αναφοράς Κ1

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π442_28-06-2016 για τον Κωδικό Αναφοράς Κ1 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr