Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψ/των για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Δ/νσης Μελετών & Γνωμοδοτήσεων της Γεν. Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


5405.pdf