ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΣΤΑΤΙΣ. ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


68062020.pdf