Είστε εδώ:Αρχική/Development Projects/Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία

Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία

Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία

Το έργο αφορά στην ανάδειξη και στήριξη της Ακαδημαϊκής & Επιστημονικής Αριστείας στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Πρόκειται για έργο ΕΣΠΑ, στο τομεακό πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’.


Το έργο έχει ως στόχο την ανάδειξη με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο των βραβευμένων δραστηριοτήτων στο χώρο της διδασκαλίας, της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της προσφοράς των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και των Ερευνητικών ιδρυμάτων.


Η Αριστεία αφορά κάθε κλάδο της Επιστήμης και Τεχνολογίας και κάθε κατεύθυνση της Έρευνας και της Διδασκαλίας, χωρίς Θεματικές Προτεραιότητες. Έτσι, δράσεις Αριστείας αποτελούν, για παράδειγμα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό επίτευγμα, μια πρωτοπόρος πειραματική διάταξη, μια πρωτοποριακή θεωρία, καθώς και περιπτώσεις καινοτόμου διδασκαλίας που έχουν διακριθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Μία δραστηριότητα με στοιχεία Αριστείας μπορεί να είναι είτε συλλογική είτε ατομική: μπορεί να προέρχεται τόσο από μεμονωμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προσωπικό κ.λπ.), δομές (εργαστήρια, τομείς κ.λπ.) όσο και από ερευνητικά ιδρύματα (ερευνητές).


Για την ανάδειξη της Αριστείας, το Υπουργείο Παιδείας καλεί την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα να προβάλλει τις δράσεις της στο ψηφιακό αποθετήριο Αριστείας που θα είναι προσπελάσιμο από τον καθένα.


Η καταχώριση μιας δράσης Αριστείας στον κόμβο της Αριστείας μπορεί να οδηγήσει σε:

  • δημιουργία παρουσίασης και προβολή μέσω του κόμβου Αριστείας, στα κοινωνικά δίκτυα και τον Τύπο,
  • δημοσίευση στον έντυπο ετήσιο κατάλογο «Δράσεις Αριστείας»,
  • συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο Αριστείας, και σε δίκτυα αριστείας,
  • δημιουργία μίνι ντοκιμαντέρ για προβολή στον κόμβο, στο κανάλι της Αριστείας (http://www.youtube.com/aristeiaacadem1) και στην τηλεόραση, παρουσίαση στο ετήσιο συνέδριο Αριστείας, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, διαγωνισμούς (για επιλεγμένες δράσεις)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα από τον/την Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας