Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/"MOVE-ME" MOOCs for University Students on the Move in Europe

"MOVE-ME" MOOCs for University Students on the Move in Europe

"MOVE-ME" MOOCs for University Students on the Move in Europe

http://www.movemeproject.eu/

MOVE-ME: MOOCs for university students on the move in Europe

Το έργο MOVE-ME έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός μαθησιακού μονοπατιού ειδικά σχεδιασμένου για φοιτητές σε προγράμματα κινητικότητας. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη της γλωσσικής ευχέρειας για την επικοινωνία σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, υποστηρίζοντας τους φοιτητές στην απόκτηση εκείνων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αποκωδικοποίηση κειμένων με συγκεκριμένες προδιαγραφές, αναπτύσσοντας την ικανότητα να παράγουν ποικίλα είδη προφορικών και γραπτών ακαδημαϊκών κειμένων.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από το τεράστιο φαινόμενο της κινητικότητας των σπουδαστών, η οποία είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί εκθετικά καθώς η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης καθιερώνονται ολοένα και πιο πολύ.

Οι φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας, αν και έχουν συνήθως επίπεδο γλωσσικής ικανότητας B1/B2, απαιτείται η εγγραφή τους σε μαθήματα όπου έρχονται αντιμέτωποι με τις σημαντικές δυσκολίες της ακαδημαϊκής γλώσσας και ταυτόχρονα πρέπει να οργανώσουν τη μάθησή τους αυτόνομα και ανεξάρτητα. Ωστόσο, ικανότητες που είναι απαραίτητες για την καθημερινή κανονική χρήση της γλώσσας διαφέρουν σημαντικά από εκείνες που απαιτούνται για την επικοινωνία σε ακαδημαϊκά πλαίσια.

Στόχοι:

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διευκολύνει την ένταξη των φοιτητών στα προγράμματα ακαδημαϊκής κινητικότητας, ενισχύοντας την ικανότητά τους να λειτουργούν σε ακαδημαϊκά πλαίσια καθώς και να αναπτύξουν την ικανότητά τους να μαθαίνουν. Συγκεκριμένα:

 1. Αύξηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών στη διαδικασία εκμάθησης γλωσσών και ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης αποτελεσματικών στρατηγικών μάθησης για την επίτευξη αυτού.
 2. Αύξηση της κατανόησης των μαθητών σε γραπτά και προφορικά επεξηγηματικά κείμενα με ακαδημαϊκές προδιαγραφές.
 3. Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής γραπτών και προφορικών ακαδημαϊκών κειμένων από τους μαθητές.
 4. Βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις στο L2.
 5. Παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργία MOOCs για τη χρήση γλωσσών στο ακαδημαϊκό πλαίσιο.
 6. Παροχή κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση των MOOCs.
 7. Δημιουργία OERs που υποστηρίζουν αυτόνομη και ανεξάρτητη μάθηση.
 8. Ανάπτυξη ιστοσελίδας η οποία θα φιλοξενήσει όλα τα OERs που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Έναρξη: 11ος/2015
 • Λήξη: 10ος/2017
 • Χρηματοδότηση: Erasmus+ Programme - European Community
 • Συντονιστής: University for Foreigners of Siena
 • Συνεργάτες: Università per Stranieri di Siena, Computer Technology Institute & Press "Diophantus", The Open Unviersity, Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l'Europa, National University of Ireland, Galway, Nstitutul De Stiinte Ale Educatiei
 • Διάρκεια (μήνες): 24

Τελευταία άρθρα από τον/την Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Make World Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων (ATS2020) »