Είστε εδώ:Αρχική/Development Projects

Development Projects (75)

Website and advanced telematic services for the University of Peloponnese Program: O.P Society of Information (Invitation 10) The project's objective was the design and development of a Portal for the University of Peloponnese, applying innovative ideas, in order to make the network gate an information, briefing, communication and collaboration area…

Centre of Enterprising and Technological Development C.E.T.D. of the Western Greece O.P. Competiveness (3rd CSF) Attendance in the cooperation of institutions that are responsible for the impementation of the project "Selection of Regional Structures of Enterprising Support - Centre of Enterprising and Technological Development C.E.T.D.)" for the Region of Western…

O.P. Information Society (Invitation 50) In the frames of the project, 653 First degree schools, Kindergartens and Administrative units of first degree education of Arkadia, Achaia, Zakynthos, Ilia, Kefallinia, Lakonia and Messinia prefectures, have been equipped with basic calculating equipment, network equipment and software applications of office automation. To 108…

O.P. Information Society (Invitation 54) In the frames of the project the networking of 100 Public Information Centers has been implemented. The Centers have been established all around the country to provide services of electronic information and entertainment to the citizens and specifically in those that live in removed and…

Technical Advisor for the implementation of the ARIADNE network Program: O.P. Information Society (3rd CSF) Ministry of Interior, Public Administration and Decentralization assigned Greek School Network Division to compose the technical specifications and special terms on conducting the project competition: "Supply and installation of information technology equipment to offices of…

Program: O.P. Information Society, 3.3 Meter Implementation of Advanced Telematic Services in the context of the project "Content Development and Advanced Telematic Services in the Educational Process of the University of Peloponnese" The project concerned among others the information collection on the University of Peloponnese infrastructures and specifically those that…

Advanced telematic services for the Primary Education: Development and Support of Advanced Telematic Services for the educational units of the Primary Education in Western Greece Program: O.P. Information Society (Invitation 51) The project aims to develop, operate and support advanced telematic services, so as to allow access in educational material…

Development/Management of Virtual Network Center Advanced Services for the GRNET network (vnoc-2) Program: O.P. Information Society (3rd CSF) The project aimed to manage and develop advanced services of virtual networks centre for the GrNet Network. Services of providing quality of service (QoS), management MPLS VPNs and MBS and tools for…

ARCHIMEDES: Single Environment for the support, promotion and projection of innovation in the Western Greece Region Program: INNACT - RWG 2002-2003 The project concerned the promotion and implementation of innovations to reinforce the competitiveness for all companies, and particularly for small and medium sized enterprises by using new technologies

Program: O.P. Information Society (3rd CSF) Composing of the technical specifications that concern telematic services and development of Greek V.P.N. for the implementation of Syzeyxis Network.

O.P. Information Society (3rd CSF) Process and analysis of questionnaires on broadband that concern telecommunications service providers, the ministries and the municipalities and regions. The project is included in the project of the work-team and scientific committee for broadband in Greece.

The study aims in the total imprinting of telecommunications dues for the data and voice networks on the all overseen institutions of Ministry of National Education and Religious Affairs and in the formulation of proposals for the reduction of cost. The recording presented for first time a centralized assessment of…

Designing and Development of a CD-ROM and a Website for the Development Enterprise of Achaia Prefecture Program: Leonardo Da Vinci II In the frame of this project, an extended recording of the international experience concerning IPv6 has been done and the support and the use of the new protocol version…

Website of "SEGAS and Olympic Games" Through the network portal which has been developed in the frame of the project, a generous informative stuff is being presented about the presence of SEGAS at the Olympic Games. Inter alias, this site offers lots of anecdote and informative stuff.

Survey of the school students and the educational personnel of Ministry of National Education and Religious Affairs Program: Public Investments Program of Ministry of National Education and Religious Affairs Aim of the project is the completion and collection of answers in on-line questionnaires so that the data that concern the…

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα (Γ ΚΠΣ) Σκοπός του έργου είναι η εξοικείωση 2.600 Μ.Μ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την ψηφιακή οικονομία και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο. Στα πλαίσια των κάθετων δράσεων του έργου ανά περιφέρεια «Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο Internet» στην περιφέρεια…

Administration of additional ΙΡv6 services, GRNET Node in the Western Greece In the frame of this project, an extended recording of the international experience concerning IPv6 has been done and the support and the use of the new protocol version to the international and Greek area has been considered. In…

Program: O.P. Information Society (Invitation 6) The project's object has been the supply and the installation of network equipment and infrastructures for the Greek School Network. Concretely the project concerned: In the enrichment and in the upgrade of the GSN distribution network, which is constituted by 51 points of presence…

Advanced telematic services for the Education, Greek School Network - EDUnet: Development and Support of Advanced Telematic Services for the educational units of the Western Greece Region Program: O.P. Information Society (Invitation 11) The project concerned in the planning, implementation and pilot operation of Greek School Network for the Education,…

Hellenic Open University Proper funds In the frames of the project Informative System in the Hellenic Open University for the automatic registration and choice of candidate students via internet has been developed. The project included the recording of requirements and functional specifications, the development of network environment and draw algorithm,…

Winds of Aiolos Program: O.P. for the Education and Initial Professional Training I (2rd CSF) The project aimed to install computing and network infrastructure for the connection of 300 school laboratories and administration offices in a private Greek network. The planning model and the functional specification of the Network are…

OSYDD-PP Program: O.P. for the Education and Initial Professional Training I Design, Implementation and Administration of the University of Patras Campus Network (University of Patras, Research Academic Computer Technology Institute). The main purposes have been: The improvement of telecommunication and network infrastructure of the campus The development of telecommunication, network…

Access Network and Backbone Network Services for the Education (GUnet) Program: O.P. for the Education and Initial Professional Training I Gunet is the effort of 18 Universities and 14 Technology Institutes in the design, implementation and operation of a backbone network. The communication with other national and international research centers…

Integrated School Education Network of Educational Regeneration - ODYSSEUS Program: O.P. for the Education and Initial Professional Training I (2rd CSF) Project ODYSSEAS is an Integrated Network of School and Educational Regeneration in Achaia, Thrace and the Aegean in the bounds of the broader targets of the Greek Ministry of…

Σελίδα 3 από 3