ΕΜ9 - (Atlantis Group)

Η Ερευνητική Μονάδα 9 του I.T.Y.E. διευθύνεται από τον Πέτρο Καβάσαλη, Αναπλ. Καθηγητή (Παν. Αιγαίου), σχεδιάζει και αναπτύσσει  γνώση και τεχνολογίες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης διαδικασιών που εφαρμόζονται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς (Μεταφορές κλπ.). Τα τρία τελευταία χρόνια, η Ερευνητική Μονάδα 9 ηγείται της ανάπτυξης του περιβάλλοντος LGAF, μιας Πλατφόρμας Ανοικτού Λογισμικού που εξυπηρετεί τις ανάγκες των Δήμων σε ότι αφορά την παροχή ηλκετρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και στις επχειρήσεις.

Ερευνητικές Περιοχές Ενδιαφέροντος: Business Process Management & Document Engineering, Case Management, Services Oriented Architecture & Business Process Management Systems in e-government and Transportation environments, Information & Cognitive Modeling, Content Management for Video Broadcasting, Digital Economies and Markets for Technology, Public Policy Design & Technology Policy.

Περισσότερα: http://www.atlantis-group.gr