ΕΜ2 - Επεξεργασία Σήματος και Επικοινωνίες

Οι περιοχές των Σημάτων και των Επικοινωνιών είναι σημαντικοί επιστημονικοί κλάδοι με μεγάλη ιστορία αλλά και τρέχουσα δυναμική. Η μεγάλη άνθηση που γνωρίζουν οι κλάδοι αυτοί τα τελευταία χρόνια δεν οφείλεται μόνο στην εγγενή δυναμική τους  αλλά και στις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των Υπολογιστών.  Φυσικά και η  ανάπτυξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών οφείλει πολλά στην ανάπτυξη των εν λόγω κλάδων. Άλλωστε, οι κλάδοι της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και σε τροχιά διαρκούς αλληλεπίδρασης και σύγκλισης και ουσιαστικά αποτελούν πλέον έναν ενιαίο επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο.

Η Ερευνητική Μονάδα Επεξεργασίας Σήματος και Επικοινωνιών (ΕΜ-2) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2008. Ωστόσο η βασική ομάδα των ερευνητών της ΕΜ-2 δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του I.T.Y.E. εδώ και μία σχεδόν δεκαετία και έχει έντονη  ερευνητική δραστηριότητα σε ένα σύνολο από περιοχές όπως:

  • Ανάπτυξη και Μελέτη Αλγορίθμων Επεξεργασίας Σήματος και Ταυτοποίησης Συστήματος
  • Επεξεργασία Πολυμεσικών Σημάτων
  • Επεξεργασία  Σήματος για Τηλεπικοινωνίες (Εκτίμηση Καναλιού, Συγχρονισμός κλπ)
  • Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Κινητά Δίκτυα, Χωροχρονική Κωδικοποίηση, «Έξυπνες Κεραίες», κλπ)
  • Αναγνώριση Προτύπων
  • Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας
  • Δίκτυα Αισθητήρων  (Εντοπισμός Στόχου, Μετάδοση Πληροφορίας κλπ)
  • Μοντελοποίηση και Κωδικοποίηση Φωνής
  • Επεξεργασία Ιατρικών Σημάτων και Εικόνων


Τα μέλη της ΕΜ-2 έχουν συνεχή παρουσία στη διεθνή  επιστημονική κοινότητα με δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια, συμμετοχή σε Ελληνικές και Ευρωπαϊκές επιτροπές αξιολόγησης, συμμετοχή σε επιτροπές οργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων, συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές κορυφαίων περιοδικών της περιοχής καθώς και σε τεχνικές επιτροπές των πιο έγκριτων επιστημονικών οργανισμών.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, στο πλαίσιο του I.T.Y.E., τα μέλη της ΕΜ-2 έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία έναν ικανό αριθμό από Ευρωπαϊκά, Ελληνικά, Διεθνή και Διακρατικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΕΜ-2 είναι ο Καθηγητής Κώστας Μπερμπερίδης και Επιστημονικός Σύμβουλος ο Καθηγητής Σέργιος Θεοδωρίδης .  Η ευρύτερη σύνθεση της ομάδας περιλαμβάνει άλλα τέσσερα μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ, τρεις διδάκτορες ερευνητές, οκτώ υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές μηχανικούς καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των βασικών ερευνητών της ΕΜ-8 μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της μονάδας
http://ru2.cti.gr
ή τις παρακάτω σελίδες:
http://xanthippi.ceid.upatras.gr/
http://www.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=15