Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/WeSAR - Σύστημα Αναζήτησης και Διάσωσης βασισμένο σε Φορητές Συσκευές

WeSAR - Σύστημα Αναζήτησης και Διάσωσης βασισμένο σε Φορητές Συσκευές

Γράφτηκε από  cti
WeSAR - Σύστημα Αναζήτησης και Διάσωσης βασισμένο σε Φορητές Συσκευές

Με τη χρηματοδότηση

Σχετικά με το έργο WeSAR :

Αντικείμενο του έργου είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος εντοπισμού και διάσωσης ατόμων, ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε ομάδες πληθυσμού με ιδιαίτερη μεγάλη πιθανότητα να χαθούν. Κεντρικό τμήμα του συστήματος είναι μια αρθρωτή “wearable (φορητή)” συσκευή, ενώ σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητά του θα διατελέσουν οι αλγόριθμοι εντοπισμού θέσης και κατάστασης του ατόμου που μεταφέρει τη συσκευή.


Η βασική ιδιότητα της wearable συσκευής του συστήματος με την κωδική ονομασία WeSAR είναι H δυνατότητα επικοινωνίας με τους σταθμούς βάσης που μπορεί να βρίσκονται σε αποστάσεις ακόμα και αρκετών χιλιομέτρων από το χώρο της συσκευής (με χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας χαμηλής κατανάλωσης και μεγάλης εμβέλειας, ενδεικτικά LoRa, NB-IoT). Επιπλέον, οι βασικές παράμετροι της επικοινωνίας, όπως ο ρυθμός και η ισχύς της εκπομπής των πακέτων δεδομένων, θα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες εφαρμογής ώστε ο χρόνος ζωής της μπαταρίας της συσκευής να είναι της τάξεως των αρκετών ημερών και εβδομάδων.


Απώτερος στόχος, που θα στηριχθεί στα αποτελέσματα του έργου, είναι να δημιουργηθεί μια οικογένεια wearable και tag διαφόρων τύπων (ενδυμάτων, wristband, badges) χαμηλής κατανάλωσης και μεγάλης εμβέλειας για παρακολούθηση και διάσωση, με δεκάδες εφαρμογές σε αστικό ή μη περιβάλλον.Το έργο χρηματοδοτείται από την ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Έναρξη: 31/07/2018
  • Λήξη: 31/01/2021
  • Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.
  • Συντονιστής: YODIWO AE
  • Συνεργάτες: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", ECONAIS AE, Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Διάρκεια (μήνες): 30
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « DigiVET inTegRated mAnagemeNt modelS For archaEological paRks »