Σεμινάριο RADAR: Από τη Ρητορική Μίσους στην Επικοινωνία Μίσους - Πως παράγεται και αντανακλάται ο ρατσισμός μέσα από επικοινωνιακές πρακτικές

RADAR

Σας προσκαλούμε στο εργαστήριο συνολικής διάρκειας 16 ωρών στο πλαίσιο του έργου ευρωπαϊκής χρηματοδότησης: RADAR - Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism (Fundamental Rights and Citizenship Programme JUST/2013/FRAC/AG/6271) http://win.radar.communicationproject.eu/web/greek-2/ που διοργανώνεται στο ΙΤΥΕ, στην Αθήνα, την Πέμπτη 02 και την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2016 (10:00πμ – 18:00μμ).

Στόχος του εργαστηρίου είναι η δοκιμή εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που προορίζεται για τη δια βίου εκπαίδευση επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορά στην καλύτερη κατανόηση των πρακτικών της ρητορικής και της επικοινωνίας μίσους, κυρίως μέσα από τη μελέτη και την κριτική επεξεργασία υλικού που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Στο εργαστήριο έχουν δηλώσει συμμετοχή ήδη δικηγόροι για τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών, εκπρόσωποι NGOs που βρίσκονται κοντά στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αστυνομικοί από το τμήμα ρατσιστικής βίας και τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, πρόεδροι μεταναστευτικών οργανώσεων στην Ελλάδα, ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί.

Δείτε το πρόγραμμα του διήμερου εργαστηρίου.