Συμμετοχή του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 4η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - PatrasIQ 2017

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) συμμετέχει και στηρίζει την Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - PatrasIQ 2017 (Patras Innovation Quest 2017), που θα πραγματοποιηθεί από τις 07 έως 09 Απριλίου 2017, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας και στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα.

Η Πρωτοβουλία αυτή συντελεί στη δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα, μέσα από την αέναη προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών. Επιπλέον, φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο για τους ερευνητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την εφαρμοσμένη έρευνά τους στον παραγωγικό τομέα.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) συμμετέχει με ενιαίο περίπτερο ως εκθέτης, συγκεντρώνοντας ως παρουσιάσεις και επιστημονικά πόστερ των Διευθύνσεων και των Ερευνητικών του Ομάδων, συνολικά 17 έργα και εφαρμογές (αναπτυξιακών και ερευνητικών), επιδιώκοντας την συμβολή των αποτελεσμάτων τους στον παραγωγικό τομέα και την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Τα έργα και οι εφαρμογές που θα παρουσιασθούν έχουν ισχυρό καινοτομικό στοιχείο και σημαντικά αποτελέσματα και οφέλη σε διάφορα επίπεδα. Ονομαστικά είναι τα ακόλουθα: eTwinning, Αποθετήρια  Μαθησιακών Αντικειμένων και Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ», Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα “e-me” για μαθητές και εκπαιδευτικούς, Ιστότοπος «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία», Εφοδιαστικός κύκλος του σχολικού βιβλίου, e-books  με τα βιβλία Λυκείου για μαθητές με αμβλυωπία, tvSeeker, LexiconMe, OpenlawsGR, LINKOLN “Lean Innovative Connected Vessels”, OSIRIS Open Social Innovation policies driven by cocreative Regional Innovation ecosystemS, FUTURE FARMERS, GAIA, Organicity, HoPE, SMARTBUY, MOVESMART.

Η έκθεση έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτών και του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας.

Για την αναλυτική περιγραφή των έργων και εφαρμογών που θα παρουσιαστούν στο περίπτερο του ΙΤΥΕ δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί: 

 


Σχετικά συννημένα:


PATRAS_IQ_2017_CTI.pdf