ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π37_20-01-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π37_20-01-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr