ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π136_28-02-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π136_28-02-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr