ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π166_08-03-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π166_08-03-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr