ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π864_27-11-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ:

 

 

Α)     ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ/ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ TOY ΕΡΓΟΥ Ε-TWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 Β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB/GRAPHICS DESIGNER) ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ TOY ΕΡΓΟΥ Ε-TWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

 Γ)   ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ TOY ΕΡΓΟΥ Ε-TWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

 

 

το πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης eTwinning 2024-2026»

(ETWIN-24-NSO-GREECE)

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EuP 2021-2027/ERASMUS+ KA2 - COOPERATION AMONG ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS/ETWINNING-NSO - Agreement Number: (2023) 7886125/20.11.2023)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να συνάψει :

  • έως μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την προώθηση, οργάνωση, συντονισμό και υποστήριξη των διαφόρων δράσεων του έργου
  • έως μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την γραφιστική επιμέλεια (έντυπη/ψηφιακή) της οπτικής επικοινωνίας του έργου, καθώς και την έρευνα και σχεδιασμό του θεματικού του έργου
  • έως τέσσερεις (4) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την υποστήριξη χρηστών των διαφόρων δράσεων του έργου

 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

Σχετικά συννημένα:


20231127_p864.pdf