ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π844_17-11-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π844_17-11-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr