ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π49_24-01-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π49_24-01-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr