ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π405_01-05-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π405_01-05-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr