ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π343_18-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π343_18-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr