ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π382_26-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π382_26-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr