ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π383_26-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π383_26-04-2024 για την Ειδικότητα Κ3,στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr