ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για το νέο σχολικό έτος και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προσκαλεί σε συζήτηση φορείς και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σχετικά με την υποστήριξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση, καθώς και τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στόχος είναι η δυνατότητα διεξαγωγής τηλεδιασκέψεων σε ενδεχόμενο νέο κύμα πανδημίας, που προϋποθέτει την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των χρηστών και την εξοικείωσή τους με τα προτεινόμενα ψηφιακά εργαλεία.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς και εταιρίες όπως αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@cti.gr για τον προγραμματισμό συνάντησης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με εκπροσώπους του ΥΠΑΙΘ, του ΙΤΥΕ και του ΕΔΥΤΕ (με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη) έως τη Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, στις 13:00.

 

Υπό συζήτηση τεχνικές προϋποθέσεις

Οι απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις είναι υπό συζήτηση και αφορούν στη διερεύνηση της χρήσης υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων μέσω υπηρεσιών cloud (software as a service) (εφεξής «υπηρεσία»), σε συνδυασμό με μηχανισμό πιστοποίησης των χρηστών της υπηρεσίας από τον κατάλογο χρηστών του ΠΣΔ.

 

Μέγεθος εκπαιδευτικής κοινότητας

Το κατά προσέγγιση πλήθος των εν δυνάμει χρηστών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης είναι:

 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια:

-          Σχολεία:                               14.000

-          Εκπαιδευτικοί:                 180.000

-          Μαθητές:                            1.400.000

ΙΕΚ:

-          Ινστιτούτα:                         128

-          Εκπαιδευτές:                     5.500

-          Καταρτιζόμενοι:               29.000

 

Πιστοποίηση χρηστών

 • Η υπηρεσία απαιτείται να μπορεί να συνδυαστεί με την υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών ΠΣΔ (Single Sign On - SSO), έτσι ώστε οι χρήστες να ταυτοποιούνται και να αποκτούν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην υπηρεσία χωρίς να απαιτείται η μετάδοση προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, πρέπει να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα myschool και το Single Sign On του ΠΣΔ. έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι ψηφιακές τάξεις είτε εστιασμένες στον εκπαιδευτικό είτε στο τμήμα μαθητών.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

 • Δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης.
 • Δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας με σταθερό υπολογιστή, laptop ή tablet, σε λειτουργικά συστήματα MS-Windows, Mac OS, και Linux, μέσω browser και όχι απαραίτητα μέσω native εφαρμογών.
 • Δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας σε smartphone (iOS/Android) μέσω browser ή native εφαρμογής.
 • Δυνατότητα σύνδεσης στην ψηφιακή αίθουσα μαθητών ή εκπαιδευτικών, μόνο με φωνή, μέσω τηλεφωνικής κλήσης.
 • Δυνατότητα δημιουργίας ρόλων συντονιστών/υπευθύνων αίθουσας (εκπαιδευτικών) και απλών συμμετεχόντων (μαθητών).
 • Δυνατότητα εισόδου στην αίθουσα με ελεγχόμενη πρόσβαση από τον εκπαιδευτικό.
 • Παροχή της υπηρεσίας με απενεργοποιημένη τη δυνατότητα καταγραφής/ αποθήκευσης της συνεδρίας της ψηφιακής τάξης.
 • Δυνατότητα διακοπής χρήσης μικροφώνου και εικόνας συμμετέχοντα από τον υπεύθυνο της αίθουσας.
 • Δυνατότητα διακοπής χρήσης διαμοιρασμού οθόνης συμμετέχοντα από τον υπεύθυνο της αίθουσας.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων χρηστών

Η εφαρμογή τηλεδιάσκεψης είναι απαραίτητο να έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο που καθιστά δυνατή τη συμμόρφωση με τις αρχές προστασίας των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού (βλ. Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679), Ν. 4624/2019). Ειδικότερα, οι απαιτήσεις σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων είναι οι ακόλουθες:

 1. H εφαρμογή θα διαθέτει ενσωματωμένες εγγυήσεις που επιτρέπουν τον περιορισμό της επεξεργασίας στο μέτρο του αναγκαίου ιδίως ως προς α) το εύρος των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, β) το βαθμό της επεξεργασίας, γ) την περίοδο αποθήκευσης, δ) την προσβασιμότητα, ήτοι τη δυνατότητα πρόσβασης αόριστου αριθμού αποδεκτών στα προσωπικά δεδομένα χωρίς παρέμβαση φυσικού προσώπου.
 2. Θα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας χρηστών με αυξημένα δικαιώματα, όπως η έγκριση εισόδου στην εκάστοτε τηλεδιάσκεψη, η εφαρμογή σίγασης σε λοιπούς συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη, η εξαίρεση χρήστη από την τηλεδιάσκεψη, η απενεργοποίηση τεχνικών δυνατοτήτων των λοιπών συμμετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη (όπως η χρήση της κάμερας, του μικροφώνου).
 3. Θα υποβάλλονται σε επεξεργασία τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό της παροχής των ψηφιακών μαθημάτων. Στα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται τα παραγόμενα κατά τη χρήση της εφαρμογής μεταδεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητο να περιορίζονται σε αυτά που κρίνονται ως απολύτως αναγκαία για την υλοποίηση των τηλεδιασκέψεων και την τεχνική υποστήριξη των χρηστών.
 4. Θα παρέχεται η δυνατότητα απενεργοποίησης της καταγραφής των πραγματοποιούμενων τηλεδιασκέψεων.
 5. Θα είναι δυνατή με το πέρας της τηλεδιάσκεψης η διαγραφή του συνόλου των αρχείων που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια αυτής μέσω της εφαρμογής.
 6. Θα παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής, κατόπιν σχετικού αιτήματος, του συνόλου των δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων που παρήχθησαν για τους χρήστες.
 7. Η εφαρμογή και τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτής θα πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στα οποία, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

                                 i.            Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων,

                               ii.            Πιστοποιήσεις Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων,

                             iii.            Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας,

                             iv.            Διαδικασίες Ανάκτησης Δεδομένων,

                               v.            Διαδικασίες και Συστήματα Ελέγχου Ευπαθειών,

                             vi.            Πολιτικές Διαχείρισης Παραβιάσεων και λοιπών συμβάντων ασφαλείας,

                            vii.            Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ικανοποίησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων,

                          viii.            Πολιτικές και Διαδικασίες Ελέγχου Πρόσβασης στα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής.

 

Απαγόρευση διαφημίσεων

 • Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται οποιαδήποτε προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στους χρήστες.

 

Κόστος

 • Στη συζήτηση θα εξεταστούν ζητήματα κοστολόγησης ή/και η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης υπηρεσιών.

 


Σχετικά συννημένα:


Open_Call_Distance_Learning.docx