ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (10/04/2024)

Ανακοινώθηκαν την Τρίτη 9/4/2024, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, η εθνική στρατηγική και η εκστρατεία ενημέρωσης για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης με τη συμμετοχή μαθητών, οι οποίοι συνομίλησαν με τον Πρωθυπουργό και τον Διευθυντή του Γυμνασίου για το ζήτημα του bullying, για περιστατικά που βίωσαν και για τις ενδεδειγμένες λύσεις αντιμετώπισής τους.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», κ.κ. Δημήτριος Σερπάνος και Μιχαήλ Παρασκευάς, εκπροσωπώντας το φορέα που ανέλαβε την υλοποίηση και συντήρηση της ειδικής  ψηφιακής πλατφόρμας "Stop Bullying" https://stop-bullying.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Η πλέον καινοτόμα υπηρεσία της ψηφιακής πλατφόρμας "Stop Bullying" είναι η δυνατότητα υποβολής επώνυμων αναφορών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.5029/2023. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε γονείς και ασκούντες την επιμέλεια μαθητών/μαθητριών όλων των βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης. Η υποβολή αναφορών μέσω της πλατφόρμας είναι προαιρετική και παράλληλη με την υποβολή γραπτών ή προφορικών αναφορών στη σχολική μονάδα. Η ασφάλεια των δεδομένων εξασφαλίζεται με ατομικούς κωδικούς εισόδου και η πιστοποίηση των χρηστών γίνεται μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (για μαθητές/μαθήτριες) και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (για γονείς και ασκούντες την επιμέλεια). Μετά την υποβολή αναφοράς, η ειδική ομάδα του σχολείου αναλαμβάνει δράση, διερευνώντας και αντιμετωπίζοντας τα περιστατικά, ενώ ειδική τετραμελής ομάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μπορεί να συνδράμει το σχολείο στην αντιμετώπιση του περιστατικού. Οι υποβάλλοντες τις αναφορές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία επίλυσης των περιστατικών μέσω του προσωπικού λογαριασμού τους στην πλατφόρμα, ενώ τα προσωπικά δεδομένα τους προστατεύονται σύμφωνα με το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα είναι:

  • αποθετήριο σχεδίων δράσης και καλών πρακτικών,

  • ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας,

  • σύστημα εξ αποστάσεως, σύγχρονης και ασύγχρονης, επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των μελών των ομάδων δράσης,

  • σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δικτύου εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού,

  • σύστημα διενέργειας ανώνυμων διαδικτυακών ερευνών προς τους μαθητές με σκοπό την αποτίμηση της έκτασης του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.

H ψηφιακή πλατφόρμα "Stop Bullying" αποτελεί ένα συστατικό μίας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Αποτελεί ένα εύχρηστο και ασφαλές μέσο αναφοράς περιστατικών. Παρέχει σε μαθητές/μαθήτριες και σε γονείς/ασκούντες την επιμέλεια, έναν εναλλακτικό και σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας με τη σχολική μονάδα. Συμβάλλει στην ταχεία, οργανωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, ενώ μπορεί να συμβάλει επίσης και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε φαινόμενα ενδοσχολικής βίας.

 
Επίσημο βίντεο καμπάνιας: https://youtu.be/AoBVL_mJU2Y?si=5KqPeMZAs7XWCuzL

Σχετικά συννημένα:


Stop-Bullying_Deltio_typou.pdf