ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


13035.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [ECHA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


12652.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ [ΕRA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


12455.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ [Ε.Ε.Τ.Α.Α.] Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


8438.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


189.pdf