ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ClipFlair

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου” ClipFlair, Foreign Language Learning through Interactive Captioning and Revoicing of Clips. 519085-LLP-2011-ES-KA2-KA2MP, προτίθεται έως την 20/03/2012 να προμηθευτεί, δι’ απευθείας αναθέσεως, α) δύο (2) εξυπηρετητές (servers) β) δύο (2) άδειες χρήσης λειτουργικού συστήματος και γ) δύο (2) εφαρμογές λογισμικού.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ClipFlair.pdf