ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1150/21.11.2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια βιομηχανικού εξοπλισμού για την οργάνωση της αποθήκης του ΙΤΥΕ» στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012.


Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά


Προϋπολογισμός δαπάνης :  € 185.000,00 πλέον ΦΠΑ 23% (ΦΠΑ: € 42.550,00, προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 227.550,00)


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Φραγκίσκος Φώσκολος E-mail: foskolos@cti.gr

Σχετικά συννημένα:

PERILHPSH DIAKHRYXHS_Π1150_21_11_2012.pdfDIAKHRYXH TAKTIKOY ANOIKTOY DIAGVNISMOY_BIOMHXANIKOS EJOPLISMOS.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.