Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται, έως την 08/02/2013, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για αντιδικία που αφορά την υπόθεση του Κτιρίου του ΙΤΥΕ στην Πάτρα και συγκεκριμένα αφορά αγωγή που έχει κατατεθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.


Υπεύθυνη επικοινωνίας: Α. Σταματοπούλου, τηλ. 210 3350600


 

Σχετικά συννημένα:

Π 131 _ Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Υπηρεσίας.doc
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.