ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου συντήρησης του κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’,  προτίθεται έως την 09/12/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός και σχετικών αναλωσίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καταγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα ‘Εξοπλισμός Εργαστηρίου Συντήρησης’.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960379, 960364, fax: 2610-960389, Διονύσης Καραϊσκάκης.


Σχετικά συννημένα:


P_1363.pdfP1363_ANNEX.doc