Πρόθεση Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Άμεσης Ανάγκης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες του προσωπικού του κτιρίου «Δ. Μαρίτσας» (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως την 10/12/2013 να προμηθευτεί Υλικά Άμεσης Ανάγκης.

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα της παρούσας ανάθεσης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 6.000,00 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες


Σχετικά συννημένα:


P1355.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.